“Long lanh / lấp lánh / kiêu xa” – chút cảm về Dế Choắt

By |2021-01-27T22:21:55+09:00Tháng Một 26th, 2021|

Lời của thiên hạ hay chính là dư luận đã công nhận người là một vị vua? Hay là lời người tự nói với mình về những chiến công hiển hách đã đạt được sau bao năm bôn ba trường đời?