Hiển thị: 1 - 9 of 9 Bài viết
Jujutsu Kaisen

[Jujutsu Kaisen] “Vô lượng không xứ” là gì?

Vô lượng không xứ (vùng hư không chẳng bờ bến) là vùng không gian tối đa hoá sức mạnh của Gojou (lãnh vực triển khai – tạm dịch: mở rộng lãnh địa). Trong Phật giáo cũng có một khái niệm là không vô biên xứ – một cảnh giới cao của thiền định. Vậy mối liên hệ giữa sức mạnh của Gojou và thiền định là gì?

Jujutsu Kaisen

[Jujutsu Kaisen] Yếu tố Thần đạo & Phật giáo trong cách xây dựng nhân vật Gojou Satoru

Thật không quá khi nói rằng nếu có hiểu biết về tôn giáo của Nhật, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận sức hấp dẫn của Jujutsu Kaisen. Do vậy, trong bài viết này, người viết sẽ nói về nhân vật mang nhiều màu sắc tôn giáo nhất (theo nhận định cá nhân) và cũng là nhân vật được coi là chú thuật sư mạnh nhất trong Jujutsu Kaisen – Gojou Satoru.

Jujutsu Kaisen

[Jujutsu Kaisen] Trường “cao chuyên” trong Jujutsu Kaisen

Trong Jujutsu Kaisen, các chú thuật sư học tập tại hai ngôi trường 高専 (kousen – cao chuyên) có cơ sở tại Tokyo và Kyoto. Mặc dù ở bài giới thiệu tên nhân vật, người viết có dịch là trường “cao đẳng”, trên thực tế kousen là một dạng tổ chức giáo dục phức tạp hơn nhiều.