Hiển thị: 1 - 4 of 4 Bài viết
Hà Nội, Hà Nội Kỳ Phong Văn chương

Cà phê trứng

Trong tình yêu, ta không thể sở hữu nhau vì ai cũng còn nhiều mối quan hệ khác trong đời sống, nhưng một khi đã yêu là phải thật tâm. Em chỉ xin một ngày cho em, khiêm tốn thôi, không đòi hỏi phải răng long đầu bạc suốt đời, nhưng ‘một ngày’ đó phải là cảm xúc thật của tình yêu…