Phan Thu Hà?

Một chút thông tin không mấy quan trọng nhưng chắc đôi người sẽ tò mò.

+ Mình sinh ra ở đâu? >>> Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1998, mọc Song Tử.

+ Không có cảm hứng bất tận với gì cả, nhưng để tồn tại thì cần có sách và âm nhạc.

+ Nếu được cho một điều ước: mong mình đủ sức để khám phá thế giới nhiều hơn.

(còn nữa)

Trang: 1 2

Common phrases by theidioms.com