• Nhạc
  • Thú ăn chơi.
  • 4
  • 0

{Nhạc} Я свободен – I’m free

{Nhạc} Я свободен – I’m free

Bài hát này gợi nhớ một phần kí ức yếu đuối nhất trong tôi, một phần tình cảm buộc phải vùi lấp đi vì nó không còn đáng để buồn, để tiếc, để ăn mày dĩ vãng trong những đêm lạnh như xưa nữa. 

“Those were the days, my friend, we thought they’d never end”

(Those were the days)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *