“Mình không thích lắm” hay “Không nhiều lắm” thì nói như thế nào trong tiếng Nhật?

Cùng tìm hiểu về mẫu câu あまり〜ない nhé!

Mẫu câu: あまり〜ない

Ý nghĩa

あまり〜ない

Không ~ lắm (chỉ mức độ)

Kết hợp

あまり + Động từ dạng phủ định(Vない)

あまり + Tính từ đuôi い dạng phủ định(Aい 〜> Aくない)

あまり + Tính từ đuôi な dạng phủ định(Aな 〜> Aではない)

Cấp độ JLPT

JLPT N5


Câu ví dụ với あまり〜ない

1. Câu sử dụng động từ

あまりTikTokは使いません

TikTok thì tôi không dùng mấy.

パーティーは苦手ですから、あまり行きません

Vì tôi sợ tiệc tùng nên không đi mấy. (苦手:kém, yếu, khó chịu đựng được điều gì)

休みの日はあまり外に出ません

Ngày nghỉ thì tôi không ra ngoài mấy.

2. Câu sử dụng tính từ đuôi い

この本はあまり面白くない

Cuốn sách này không thú vị lắm.

今日は天気があまり良くないですね。

Hôm nay thời tiết không đẹp lắm nhỉ!

このレストランの料理はあまり美味しくないですが、安いです。

Đồ ăn của nhà hàng này không được ngon lắm nhưng mà rẻ.

3. Câu sử dụng tính từ đuôi な

ビールはあまり好きではありません

Bia thì tôi không thích lắm.

このあたりはあまり静かじゃないね。

Khu này không được yên tĩnh lắm nhỉ!

英語があまり上手ではありませんから、日本語で話してもいいですか。

Vì tôi không giỏi tiếng Anh lắm nên tôi có thể nói bằng tiếng Nhật được không ạ?


Tham khảo thêm một số trang web về tiếng Nhật

Đăng kí học tiếng Nhật: https://www.facebook.com/akigawanihongo/

Behance của mình: https://www.behance.net/phanthuha62

Tìm hiểu các cụm từ, thành ngữ, mẫu câu thú vị: https://www.tiktok.com/@akigawanihongo/

Tra cứu các cách kết hợp từ trong tiếng Nhật (cơ sở dữ liệu của Viện nghiên cứu Quốc ngữ Quốc gia NB): http://nlb.ninjal.ac.jp/

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật: https://phanthuha.me/category/tieng-nhat/

Đọc thêm về Jujutsu Kaisen: https://phanthuha.me/category/jujutsu-kaisen/

Hà Phan

Một con mèo thích đọc chuyện chính trị.

Trả lời