Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
Nhật kí học-hành

{Bình sách} Đài Loan – căn tính “biến đổi” và “lưỡng lự” (Wakabayashi Masahiro)

“Đài Loan – Căn tính biến đổi và lưỡng lự” (Chikuma Shinsho, 2001) là cuốn sách nhằm phân tích, định vị bản sắc của Đài Loan trong bối cảnh lịch sử quan hệ quốc tế vào thế kỷ 20. Trong khoảng 250 trang sách, lịch sử 400 năm của Đài Loan cùng hiện trạng đề cập trên tiêu đề đã được khái quát và phân tích cặn kẽ.