Sống thuận tự nhiên sẽ mang lại một thân thể khoẻ mạnh

Đông y là trường phái trị liệu phát triển nhờ lấy y học truyền thống lâu đời của Trung Quốc làm gốc. Đông y không chỉ là các phương pháp điều trị sử dụng thuốc bắc mà còn cả dược thiện và châm cứu. Đặc trưng của Đông y là việc đưa ra phương pháp điều trị phù hợp với thể trạng mỗi người.

Ngoài ra, trong Đông y có một học thuyết là “Thiên nhân hợp nhất”, chỉ mối quan hệ tương hỗ giữa con người và giới tự nhiên. Trong khi môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ và thể trạng con người, con người vừa tự điều chỉnh lại tình trạng sức khoẻ của mình, vừa thích ứng với biến đổi của môi trường. Đây chính là quan điểm gốc rễ của Đông y.


Tham khảo thêm một số trang web về tiếng Nhật

Đăng kí học tiếng Nhật: https://www.facebook.com/akigawanihongo/

Behance của mình: https://www.behance.net/phanthuha62

Tìm hiểu các cụm từ, thành ngữ, mẫu câu thú vị: https://www.tiktok.com/@akigawanihongo/

Tra cứu các cách kết hợp từ trong tiếng Nhật (cơ sở dữ liệu của Viện nghiên cứu Quốc ngữ Quốc gia NB): http://nlb.ninjal.ac.jp/

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật: https://phanthuha.me/category/tieng-nhat/

Đọc thêm về Jujutsu Kaisen: https://phanthuha.me/category/jujutsu-kaisen/

Hà Phan

Một con mèo thích đọc chuyện chính trị.

Trả lời