Thứ Bảy, Tháng Một 29, 2022
spot_img

Monthly Archives: June, 2021

“Giòng chữ cuối cùng” – chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ…

Nếu coi “Chữ người tử tù” là một bản đàn thì cảnh Huấn Cao cho chữ quản ngục là một quãng lắng sâu khiến...

[Review] Henryk Sienkiewicz – “Hania”

Vậy yêu hay không yêu mới thật là lối thoát?

Con đường văn chương

Người ta yêu văn chương cũng giả tạo như người ta yêu nhau, nó vì muốn tránh khỏi mà thành lạc loài.

Nho giáo ở Trung Quốc

“Từ sự khởi lập của nhà Hán tới sự suy tàn của triều Thanh trong 2000 năm, học thuyết Nho giáo đã tạo nên khuôn mẫu và chỉ huy tinh thần dân tộc Trung Hoa. Có thể nói, lịch sử Trung Hoa được viết nên từ những ảnh hưởng đó.”

Về quan hệ giữa CHDC Đức và CHND Trung Hoa cuối thập niên 80

Sự tồn tại của Đông Đức, sự sống còn của Đảng Cộng sản ở Đức là liều thuốc cổ vũ tinh thần cho Trung Quốc, giảm bớt căng thẳng ngoại giao cho nước này, nhưng điều đó đã thay đổi sau năm 1989.

Most Read