初詣 (Hatsumoude) chỉ việc đi lễ đền hay chùa lần đầu tiên trong năm mới ở Nhật Bản. Cụ thể, thời gian đi lễ sớm nhất mọi người có thể đi Hatsumoude là đêm giao thừa, và muộn nhất có thể sang tháng 2 cùng với tiết Lập xuân 立春 (Risshun).

Người Nhật đi Hatsumoude để cảm tạ Thần Phật đã giúp mình trong năm cũ và cầu chúc một năm mới bình an.

Người ta chia ra hai kiểu Hatsumoude là đi lễ vào đêm giao thừa 除夜詣 (Joyamoude) & đi lễ vào sáng mồng 1 元日詣 (Ganjitsumoude).

Về địa điểm, nhiều người dân Nhật Bản cũng chọn đi lễ những đền và chùa nổi tiếng để cầu phúc thay vì đi lễ gần nhà.

Trước đây, có quan niệm Hatsumoude cần phải tới đền hay chùa ở nơi mình sinh sống và ở hướng tốt cho mình. Tuy nhiên, với sự thay đổi của xã hội, người ta dần đi lễ đầu năm vào thời gian phù hợp với nhu cầu của bản thân hơn.

Hà Phan

Một con mèo thích đọc chuyện chính trị.

Trả lời