Đọc gì hôm nay? Tìm con chữ.

Học nhiều ngôn ngữ chẳng có gì vui!?

8 Tháng Mười Một, 2020

Ở Việt Nam, nhắc đến học ngoại ngữ hay ngôn ngữ nói chung, khá nhiều người sẽ nghĩ là học để kiếm cái cần câu cơm. Điều này đúng hay không, mỗi người sẽ tự có cách nhìn của mình. Có người sẽ thấy đúng quá, chẳng có gì phải bàn; người lại bảo học thì phải học cho sâu, cưỡi ngựa xem hoa thôi thì chẳng khác gì học cho vui. Vậy nên ở bài này, mình không bàn chuyện học hành “để làm gì” cả, mình chỉ muốn kể về những trải nghiệm của một người bạn để ai đó ngoài kia có đọc thì biết đâu lại thấy người có chung tâm sự mà thôi.

Trang: 1 2

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

Common phrases by theidioms.com