Nguồn gốc của từ 皮肉 là gì? Tại sao lại là “da” và “thịt”?

Ý nghĩa

皮肉 (Hiniku) có nghĩa là mỉa mai, giễu cợt hoặc trớ trêu.

Nguồn gốc của từ 皮肉

皮肉 bắt nguồn từ một điển tích Phật giáo là “bì nhục cốt tuỷ”, liên quan đến Bồ-đề-đạt-ma, đại sư được coi là người sáng lập ra Thiền tông Trung Quốc.

Tương truyền, khi đại sư đánh giá về việc tu hành của đệ tử, ông miêu tả bằng bốn chữ “bì nhục cốt tuỷ”, tức là đánh giá xem đệ tử hiểu được da của ta, thịt của ta, xương của ta hay tuỷ của ta. Trong khi “cốt” và “tuỷ” là ẩn dụ cho yếu điểm (điểm quan trọng) hay bản chất vấn đề, “bì” và “nhục” là ẩn dụ cho bề nổi, bề ngoài.

Do vậy, sau này hai chữ “bì nhục” được sử dụng với nghĩa phê phán bóng gió thiếu sót của người khác, tức “mỉa mai”.

Một nghĩa phái sinh của 皮肉 là không may, không được như kì vọng. Ví dụ: 皮肉な運命 (vận mệnh trớ trêu).


Tham khảo thêm một số trang web về tiếng Nhật

Đăng kí học tiếng Nhật: https://www.facebook.com/akigawanihongo/

Behance của mình: https://www.behance.net/phanthuha62

Tìm hiểu các cụm từ, thành ngữ, mẫu câu thú vị: https://www.tiktok.com/@akigawanihongo/

Tra cứu các cách kết hợp từ trong tiếng Nhật (cơ sở dữ liệu của Viện nghiên cứu Quốc ngữ Quốc gia NB): http://nlb.ninjal.ac.jp/

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật: https://phanthuha.me/category/tieng-nhat/

Đọc thêm về Jujutsu Kaisen: https://phanthuha.me/category/jujutsu-kaisen/

Hà Phan

Một con mèo thích đọc chuyện chính trị.

Trả lời